Milan Bóna - ponuka služieb a prác:

Zámočnícke práce

  •   Výroba kovových brán,
  •   výroba kovových mreží,
  •   výroba kovových ľahkých konštrukcií,
  •   výroba uzatváracích rámp – závor,
  •   výroba oceľových prístreškov,
  •   demontáž a montáž okapových žľabov a zvodových rúr,
  •   strihanie plechov do 8 mm,
  •   zakružovanie rúr a profilov,
  •   výroba balkónových zábradlí a kovaných brán,
  •   naváranie radlíc, lyžíc nakladačov a bágrovacích strojov abrazodívnymi materiálmi.